Het toneelspel krijgt spelenderwijs vorm, verandert, en wordt door de deelnemers zelf aangevuld. Hun eigen inspirerende idee
ën geven een prachtige draai aan een doorsnee verhaal.

Van klassiek tot modern.
De uitvoering is soms op een bijzondere locatie.
Ook het publiek kan bij de voorstelling betrokken worden.