Opening Service centrum Het Laar

Hetty opende de nieuwe zaal van service centrum Het Laar.
Met zang, dans en poëzie van de ouderen zelf, door Hetty begeleidt.

hetty danst